Ngjyrosja e sipërfaqeve të betonit

Nëse dëshironi që betoni të ruaj gjatë pamjen dhe funkcionin e tij, i nevojitet mbrojtja e drejtë. 

Përshkrimi i problemit/zgjidhja Sistemi i përdorur më së shpeshti - hapat dhe produktet 

Ngjyrosja e sipërfaqeve të pangarkuara të betonit 

Lyrësi themelor: Jukol primer

 

Shtresa përfundimtare: Takril

Ngjyrosja e sipërfaqeve të ngarkuara (dyshemetë) të betonit 

Përgatitja e bazës: para përdorimit të shtresës përfundimtare, dyshemen duhet pastruar mirë. 

 

Shtresa përfundimtare: Epoksil

 

JUB Design Studio do të mund t'ju ndihmojë në përzgjedhjen e ngjyrave për shtëpinë tuaj. Zgjedhni një skenë të interierit apo eksterierit dhe filloni të ngjyrosni.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu