Lëndët rrafshuese

Llojet e lëndëve rrafshuese

Jubolin P-50

Lëndë rrafshuese fine e brendshme për aplikim me makinë

Nivelin D

Lëndë rrafshuese shtresë trashë

Jubolin Reparatur

Jubolin Reparatur

Lëndë rrafshuese e brendshme në tubë

Juboglet

Gips masa e brendshme rrafshuese - nivelizuese

Jubolin P-25

Lëndë rrafshuese e brendshme për aplikim me makinë

Nivelin

Lëndë rrafshuese e brendshme në pluhur

Zgjedhni linkunLyerësit themelor
JUB Design Studio do të mund t'ju ndihmojë në përzgjedhjen e ngjyrave për shtëpinë tuaj. Zgjedhni një skenë të interierit apo eksterierit dhe filloni të ngjyrosni.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu