Hidrozol mansheta

Hidrozol mansheta

Përshkrimi

Manshetë për armimin e mases elastike joujëleshues HIDROZOL ELASTIK. mansheta elastike perdoret për zaptimin e lidhjeve të instalimet dhe tek kullueset.

Karakteristikat

  • dy dimenzione: mansheta e madhe; gj / gj; 350 /350 mm;  mansheta e vogël; gj / gj; 120 / 120 mm;
  • qëndrueshmeri e mirë e temperaturës;
  • rezistente në alkale, acide dhe tretje të kripës, vajra;
  • për përdorim të brendshem dhe të jashtëm

 

 

Detajet

Application 
MistriMjetet të pastrohen me ujë

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë

JUB Design Studio do të mund t'ju ndihmojë në përzgjedhjen e ngjyrave për shtëpinë tuaj. Zgjedhni një skenë të interierit apo eksterierit dhe filloni të ngjyrosni.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu