Cookies

Në këtë faqe të internetit përdorim cookies. Kjo politikë përcakton si dhe cilat cookies i përdorim.

Çfarë janë dhe si funksionojnë cookies?

Cookies janë skedarë të vegjël me tekst që transferohen në kompjuterin tuaj ose cilën do pajisje tjetër elektronike kur ju vizitoni për herë të parë një faqe e internetit.

Këto janë informata në lidhje me përdoruesin që ruhen në internet browser i cili i qaset faqes së internetit, dhe më pas përdoret për qëllime të ndryshme kur ju e vizitoni përsëri të njëjtën faqe të internetit. Cookies të caktuara janë të domosdoshme për funksionimin e faqeve të internetit, ndërsa tjerat ofrojnë një përvojë të përdorimit më të mirë, përdorim më të lehtë të faqeve të internetit dhe shfaqje të ofertës në përputhje me preferencat e përdoruesit.

Qëllimet e cookies individuale të cilat i përdor kjo faqe e internetit përshkruhen më hollësisht në tabela.

Të gjithë cookies, përveç ato urgjente, lexohen në browser-in tuaj të internetit vetëm me pëlqimin tuaj të qartë.

Llojet dhe qëllimet e cookies

Në faqen tonë të internetit ne përdorim cookies.

Vendimin për përdorimin e cookies në faqen tonë të internetit ju mund t’a ndryshoni në çdo kohë duke zgjedhur cookies për të cilët pajtoheni në fushat më poshtë.

Cookies të domosdoshëm

Cookies të domosdoshëm janë gjithësesi të nevojshme për funksionimin e faqes së internetit dhe nuk mbledhin asnjë nga të dhënat personale. Pa këto cookies, disa shërbime të veçanta të cilat dëshironi t’i përdorni në këtë faqe të internetit nuk do të funksiononin korrekt, kështu që ato do të instalohen gjithmonë.

Cookies analitike

Cookies analitike regjistrojnë aktivitetet e vizitorëve në faqen tonë të internetit. Këtë shërbim e përdorim për qëllim të analizës së trafikut (numërimi i vizitorëve, identifikimi i hulumtuesve dhe koha e përdoruesit e kaluar në faqe, problemet me navigimin, etj.). Me ndihmën e tyre, mundemi më lehtë të zhvillojmë një faqe në internet të përshtatur për nevojat tuaja dhe të përmirësojmë përvojën e përdoruesit.

Cookies reklamuese

Biskotat reklamuese na mundësojnë t'ju ofrojmë oferta të personalizuara bazuar në dëshirat tuaja.

Cookies të palëve të treta

Këto cookies i vendosen nga partnerë të jashtëm (Facebook, YouTube, Juicer ...) për shkak të funksionalitetit të përfshirë në add-ons të faqes së internetit. Kompanitë partnere mund t'i përdorin ato për të krijuar profile për interesat tuaja. Ata më pas e përdorin këtë profil për të treguar reklama përkatëse në faqet e internetit të tjera.

Në faqen e internetit mund të gjeni lidhjet me faqet tjera të internetit që nuk janë nën menaxhimin tonë. Ne nuk jemi përgjegjës për respektimin e privatësisë ose përmbajtjen e kësaj faqeje të internetit, por ne u sigurojmë vizitorëve lidhje përmes të cilave ata mund të qasen në informacione të dobishme.

Opsionet për settings të cookies janë gjithashtu të arritshme në browser të internetit. Browser-ët e internetit përdorin metoda të ndryshme për të pamundësuar cookies, të cilat zakonisht gjenden në menunë "Tools" ose "Options", gjithashtu mund të lexoni tab-in "Help" në browser-in tuaj.

 

Çfarë Cookies përdorim në këtë faqe interneti?

Lista e cookies në këtë web faqe:

Cookies të domosdoshëm (gjithmonë e aprovuar):

Shërbimi Emri i cookies (periudha e mbajtjes së shfletuesit) Përshkrimi
Web faqe

has_js
session_api_session

_hijd (deri në fund të seancës)

Këto cookie janë të rëndësishme për funksionimin e Web faqes dhe gjithmonë do të jenë të pranishme.

Shërbimi Emri i cookies (periudha e mbajtjes së shfletuesit) Përshkrimi
CookieControl

Jub-doo_cookiecontrol (3 muaj)

ccNoPopup (3 muaj)

Këto cookies përdoren për të ruajtur të dhëna në lidhje me settings të ldhura me përdorimin e cookies në faqen e internetit

 

Cookies analitike:

Shërbimi Emri i cookies (periudha e mbajtjes së shfletuesit) Përshkrimi
Google Analytics

_utma (2 vjet)

_utmb (30 min)

_utmc (deri në fund të seancës)

_utmz (6 muaj)

_ga (2 vjet)

_gid (24 orë)

_dc_gmt_ (3 muaj)

_gat(10 min)

Këto cookies kanë për qëllim të mbledhin informacione në lidhje me përdorimin e faqes së internetit. Ato na lejojnë të analizojmë vizitat me të cilat mund të përmirësojmë përvojën e përdoruesit. Të dhënat mblidhen në mënyrë anonime.

Më shumë rreth mbrojtjes së të dhënave në Google mund të lexoni këtu.

Këto cookies do të instalohen vetëm pasi të pranoni t'i përdorni ato.

Cookies të palëve të treta:

Shërbimi Emri i cookies (periudha e mbajtjes së shfletuesit) Përshkrimi

Shërbim cookies i YouTube

Demographics (6 muaj)

ACTIVITY (deri në fund të pamje së faqes)

use_hitbox (deri në fund të pamje së faqes)

PREF (10 vjet)

VISITOR_INFO1_LIVE (8 muaj)

YSC (deri në fund të pamje së faqes)

Videot e YouTube janë vendosur në një web faqe në të ashtuquajturën politikë e privatësisë. Kjo mënyrë e punës nuk vendos cookies derisa nuk e shtypni butonin play. Pasi të filloni klipin me play, YouTube mund të vendosë një cookies, por të dhënat nuk zbulojnë privatësinë tuaj.

Shërbimi i cookies Juicer.io

_juicer_session
__stripe_mid
__stripe_sid

Shërbimi i cookies Juicer.io

Lidhje të tjera

Në këtë web faqe mund të gjeni linqe deri te web faqet e tjera që nuk janë nën menaxhimin tonë. Ne nuk jemi përgjegjës për respektimin e privatësisë ose për përmbajtjen e këtyre web faqeve, ne thjesht vizitorëve ju ofrojmë lidhje përmes cilave ata mund të kenë qasje në informacione të dobishme.

Cookies menaxhohen nga: Jub d.o.o.

Përditësimi i fundit i dokumentit: 14.4.2021

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu