Cookies

Web faqja jonë përdor cookie. Këto janë skedarë të vegjël të të dhënave që serveri i web-it i ofron shfletuesit tuaj kur vizitoni - zakonisht ruhet në kompjuterin tuaj ose në pajisjen tjetër elektronike (telefon celular, tablet,…) për të siguruar shfletimin efikas të faqes në internet, kryerjen e funksioneve të caktuara dhe mundësimin e web faqes për të mbajtur mend disa settings të përdoruesit. Cookies përdoren për të ruajtur settings, për të menaxhuar seancën e një përdoruesi individual, për të bërë dallimin midis përdoruesve dhe për t'i gjurmuar ato në një faqe në internet (mund të jetë gjithashtu midis disa faqeve të internetit).

Cookies ndahen sipas funksioneve, disa prej të cilave janë thelbësore për funksionimin e faqes në internet. Pa këto cookies, shërbime të caktuara që dëshironi të përdorni në këtë web faqe nuk do të funksiononin siç duhet, kështu që ato gjithmonë do të instalohen.

Cookies funksionale janë ato që i ndihmojnë një web faqe të mbajë mend settings-at e juaj të zgjedhur. Instalimin e redaktoni sipas dëshirave tuaja.

Cookies analitike janë ato që regjistrojnë aktivitetet e vizitorëve në faqen tonë të internetit. Shërbimin e përdorimin për të analizuar trafikun (duke numëruar vizitorët, njohja me vizitorët dhe kohën e përdoruesit që e ka kaluar në faqe, problemet me navigim, etj). Me ndihmën e tyre është më lehtë të krijojmë një faqe interneti të përshtatshme me nevojat tuaja dhe të përmirësojmë përvojën e përdoruesit.

Cookies për reklama dhe profilizim janë cookies të palëve të treta (psh. Facebook, Youtube, Google,...) që mbledhin të dhëna në mënyrë anonime për vizitat në faqen e internetit. Reklamuesit i përdorin ato për të treguar reklama që ata mendojnë se janë të rëndësishme për vizitorin.

Cookies dallojnë sipas karakteristikave të mëposhtme:

  • të përkohshëm (dhe të seancës) ose të përhershëm,
  • Cookies të veta ose cookies të palëve të treta.

Cookies i sesionit është një cookies që fshihet automatikisht kur e mbyllni shfletuesin, ndërsa një cookies i vazhdueshëm mbetet i ruajtur në shfletuesin tuaj deri sa nuk kalon një periudhë e caktuar kohore (e cila mund të jetë minuta, ditë ose vite).

Cookies tuaja i vendos web faqja, të cilën e keni vizituar, ndërsa cookies të palëve të treta vendosen nga një shërbim në internet i partnerëve të jashtëm, i cili përfshihet në faqen e internetit për shkak të funksionalitetit të dëshiruar.

Çfarë Cookies përdorim në këtë faqe interneti?

Lista e cookies në këtë web faqe:

Urgjente (gjithmonë e aprovuar):

Shërbimi Emri i cookies (periudha e mbajtjes së shfletuesit) Përshkrimi
Web faqe

has_js
session_api_session

_hijd (deri në fund të seancës)

Këto cookie janë të rëndësishme për funksionimin e Web faqes dhe gjithmonë do të jenë të pranishme.

Funkcionale:

Shërbimi Emri i cookies (periudha e mbajtjes së shfletuesit) Përshkrimi
CookieControl

Jub-doo_cookiecontrol (3 muaj)

ccNoPopup (3 muaj)

Këto cookies përdoren për të ruajtur të dhëna në lidhje me settings të ldhura me përdorimin e cookies në faqen e internetit

Ato do të instalohen pasi të pranoni përdorimin e tyre.

Analitike:

Shërbimi Emri i cookies (periudha e mbajtjes së shfletuesit) Përshkrimi
Google Analytics

_utma (2 vjet)

_utmb (30 min)

_utmc (deri në fund të seancës)

_utmz (6 muaj)

_ga (2 vjet)

_gid (24 orë)

_dc_gmt_ (3 muaj)

_gat(10 min)

Këto cookies kanë për qëllim të mbledhin informacione në lidhje me përdorimin e faqes së internetit. Ato na lejojnë të analizojmë vizitat me të cilat mund të përmirësojmë përvojën e përdoruesit. Të dhënat mblidhen në mënyrë anonime.

Më shumë rreth mbrojtjes së të dhënave në Google mund të lexoni këtu.

Këto cookies do të instalohen vetëm pasi të pranoni t'i përdorni ato.

Hotjar

_hjIncludedInSample (deri në fund të pamje së seancës)

Hotjar Cookies na lejojnë të përcjellim interaktivitetin dhe përdorimin e web faqeve. Bazuar në analizën e këtyre të dhënave, ne mund të përmirësojmë përvojën e përdoruesit në web faqen tonë. Ato na ndihmojnë të kuptojmë se cilat faqe janë pak a shumë interesante dhe si përdoruesit lundrojnë nëpër faqe. Të gjitha informacionet e marra nga cookies Hotjar janë mbledhur dhe për këtë arsye janë anonimë.

Nëse nuk lejoni përdorimin e këtyre cookies, nuk do të jetë e mundur të personalizoni web faqen për të marrë përvojën më të mirë të mundshme të përdoruesit...

Reklama:

Shërbimi Emri i cookies (periudha e mbajtjes së shfletuesit) Përshkrimi

Shërbim cookies i YouTube

Demographics (6 muaj)

ACTIVITY (deri në fund të pamje së faqes)

use_hitbox (deri në fund të pamje së faqes)

PREF (10 vjet)

VISITOR_INFO1_LIVE (8 muaj)

YSC (deri në fund të pamje së faqes)

Videot e YouTube janë vendosur në një web faqe në të ashtuquajturën politikë e privatësisë. Kjo mënyrë e punës nuk vendos cookies derisa nuk e shtypni butonin play. Pasi të filloni klipin me play, YouTube mund të vendosë një cookies, por të dhënat nuk zbulojnë privatësinë tuaj.

DoubleClick

id (2 vjet)

_drt_ (24 orë)

Këto cookies na ndihmojnë të përcjellim fushatat tona të reklamimit në internet.

Këto cookie do të instalohen vetëm pasi të pranoni t'i përdorni ato.

Linkedin

Lang (deri në fund të pamje së faqes)

Bcookie (2 vjet)

Lissc (1 vit)

Lidc (24 orë)

Bscookie (2 vjet)

JSESSIONID (deri në fund të pamje së faqes)

Cookies ju lejojnë të shikoni dhe menaxhoni shtojcat e Linkedin.

Facebook

Fr ( 3 muaj)

_fbp (3 muaj)

Facebook përdor këto lloje të cookies për të ofruar produkte të ndryshme reklamuese, siç janë ofertat në kohë reale nga reklamuesit e palëve të treta.

Lidhje të tjera

Në këtë web faqe mund të gjeni linqe deri te web faqet e tjera që nuk janë nën menaxhimin tonë. Ne nuk jemi përgjegjës për respektimin e privatësisë ose për përmbajtjen e këtyre web faqeve, ne thjesht vizitorëve ju ofrojmë lidhje përmes cilave ata mund të kenë qasje në informacione të dobishme.

Cookies menaxhohen nga: Jub d.o.o.

Përditësimi i fundit i dokumentit: 19..6.2020

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu