Jubosan C110

Suva lidhëse antikorezive
Jubosan C110

Përshkrimi

Jubosan C110 suva lidhëse antikorezive është i dedikuar mbrojtjes së armaturës gjerësa shërben edhe si lyrës themelor për lidhjen e suvasve sanuese për beton. E përdorim në sistem për sanim të betonit si bazë për suva riprofiluese të vrazhdë.

Veçoritë

  • lidhet mirë për bazë;
  • mbron armaturën nga kushtet atmosferike; 
  • përdoret si bazë para aplikimit të Jubosana C120;
  • përgatitje e thjeshtë për aplikim;
  • ngjyrë hiri;
  • EN 1504-3.

Detajet

Application 
FurçëGovatë llaçiGovatëMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

1,9 kg/m2 për 1mm trashësi

Paketimi

Thes 20 kg.

Characteristics 
CE EN 1504-7
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu