Raportimi i shkeljeve në Grupacionin JUB

Si pjesë e angazhimit të tij ndaj etikës, integritetit dhe transparencës, JUB Groupa po ofron këtë kanal komunikimi i lehtë për tu qasur për ju për të raportuar: sjellje ose sjellje të papërshtatshme, shkelje të ligjit, mospërmbushje të angazhimeve tona ose shkelje të procedurave dhe rregullave të brendshme.
Me qëllim parandalimin dhe sanksionimin e sjelljeve të paligjshme dhe joetike në operacionet e kompanive nga Grupacioni JUB, ne u bëjmë thirrje të gjithë individëve (sinjalizues të brendshëm dhe të jashtëm) të cilët kanë dyshuar për ndonjë parregullsi ose veprim të paligjshëm në operacionet e Grupacionit JUB ose punonjësve të tij të paraqesin nje raport.

  
Kjo faqe është e hapur për ju nëse jeni një punonjës i JUB (i përhershëm, i përkohshëm ose i rastësishëm) ose palë e interesuar (furnizues, klient, konsumator ose anëtar i komunitetit).

Pyetjet më të shpeshta (FAQ)

Paraqisni një raport

Max upload size 2 MB.
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu