Hidrozol elementi këndor i jashtëm

Hidrozol element këndor i jashtëm

Përshkrimi

Për armimin e shtresës elastike joujëleshues të masës HIDROZOL ELASTIK, element i jashtëm këndor elastik për zaptimin e lidhjeve dhe dilatimeve tek hapjet në kënde.

Lastnosti

  • për këndin e brendshëm 270°;
  • elastik;
  • qëndrueshmeri e mirë e temperaturës;
  • rezistuese ne alkale, acide dhe tretje të kripes, vajra;
  • për perdorim të brendshëm

 

Detajet

Application 
MistriMjetet të pastrohen me ujë

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu