JUPOL Latex mat

Ngjyrë e brendshme mat që lahet
JUPOL Latex mat

Përshkrimi

JUPOL Latex mat është ngjyrë e këndshme për ambientin me mundësi të madhe për larje, e dedikuar për mbrojtje dekorative të mureve dhe sipërfaqeve tjera në shkolla, kopshte, spitale, hotele, shtëpi të pleqëve dhe objekte tjera publike, si dhe në objektet artizanale dhe industriale, ku mirëmbajtja e higjienës bëhët me larje të shpeshta me mjete standarde për pastrim, por edhe me mjete agresive për dezinfektim. Ngjyra prodhohet nën mbikqyrjen e përhershme të TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München.

Veçoritë

  • rezistencë e lartë në fërkim të lagësht;
  • filmi është rezistent në pastrimin e sipërfaqeve me mjete të zakonshme për pastrim dhe mjeteve medicinale për dezinfektim (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF);
  • rezistencë e mirë në fërkim;
  • përmbajtje shumë e ulët e përbërësve organik avullues;
  • e lehtë për aplikim;
  • në dispozicion është një gamë e gjerë e nuancave të ngjyrave.

Detajet

Application 
RulFurçëSpërkatës mekanikMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

150 - 190 ml/m2 për lyerje në dy shtresa

Paketimi

Kovë 2.00 l, 5.00 l, 15.00 l

Para përdorimit lexoni listën teknike dhe të kualitetit. 

Characteristics 
TÜV SÜD
m2
0 l
Nuancat e ngjyrave:
  • e bardhë (nuanca 1001); baza 1000 dhe baza 2000;
  • karta e ngjyrave JUB;
  • deri te nuancat pastele mund të arrihet me DIPI KONCENTRAT.

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu