Suva minerale e gërryer

Suva minerale e gërryer me granulacion 2.0
Suva minerale e gërryer

Përshkrimi

Suva minerale e gërryer përdoret për mbrojtje dekorative të sipërfaqeve të fasadës dhe mureve të brendshme. Për suvanë e aplikuar është karakteristikë sipërfaqja me brazda e ngjashme me sipërfaqen e lëvores së lisit.

Veçoritë

  • fortësi e lartë;
  • ngjitet mirë për bazën;
  • shumë avull-lëshuese;
  • e qëndrueshme ndaj ndikimeve atmosferike;
  • ngjyrat e bardha (fasadën mund ta lyejm me ngjyra të fasadës Revitalcolor AG ose Revitalcolor silicate).

Detajet

Application 
MistriSpërkatës airlessMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

2,6 kg/m2

Paketimi

Kovë plastike 20 kg.

 

Para përdorimit lexoni me kujdes listën teknike dhe të sigurisë.

Characteristics 
JUBIZOL - Energy saving system
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu