Jubosan W110

spërkatës për restaurim WTA
Jubosan W110

Përshkrimi

Jubosan W110 spërkatës për restaurim është përzierje e gatshme industriale në bazë cimentoje.Ka funksionin e spërkatjes para aplikimit të shtresës JUBOSAN W120 së bashku me nënshtresat restaruese
Jubosan W120 dhe Jubosan W130 formojnë sistemin 3K për riparimin e mureve me lagështi

Veçoritë

  • Jep rezultate të shkëlqyera në sanimin e mureve me lagështi dhe të ngarkuara me kripëra;
  • Shtresë lidhëse ndërmjet bazës së vjetër dhe të re;
  • Ngjitje të mirë me bazën dhe e forcon
  • Njëtrajtëson thithjen në bazë;
  • Bazë para instalimit JUBOSAN W120 bazës së shtresës restaruese ose JUBOSAN W130 shtresës restaruese;
  • Përgatitje dhe aplikim i lehtë.
  • e hirtë.

Detajet

Application 
LopatëzMjetet të pastrohen me ujëGovatë

Përdorimi

7-12 kg/m2

Paketimi

Qese letre 20 kg.

 

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë.

Dokumentet

Characteristics 
CE 998-1
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu