Ngjyrosja e sipërfaqeve të betonit

Nëse dëshirojmë që betoni të ketë jetëgjatësi dhe ta ruaj gjatë funkcionin dhe pamjen e vet, atë duhet ta mbrojmë në mënyrë të drejtë. 

Përshkrimi i problemit/zgjidhja Sistemi më së shpeshti i përdorur - hapat dhe produktet

Ngjyrosja e sipërfaqeve të pangarkuara të  betonit

Lyrësi themelor: Jukol primer

 

Shtresa përfundimtare: Takril

Ngjyrosja e sipërfaqeve të ngarkuara (dysheme) të  betonit 

Përgatitja e bazës: para aplikimit të shtresës përfundimtare, dyshemenë duhet pastruar mirë.

 

Shtresa përfundimtare: Epoksil

 

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu