Ngjyrosja e mureve të brendshme

Ju prezentojmë produktet në sistem, të cilat ofrojnë zgjidhje optimale për ngjyrosjen e sipërfaqeve të mureve të brendshme.

Përshkrimi i problemit/zgjidhja

Mënyra më e mirë e përdorimit të sistemit - hap pas hapi

Informata shtesë/udhëzime

Ngjyrosja e parë e sipërfaqeve të mureve të brendshme

Lyrësi themelor: 1x  Akril emulzija

 

Rrafshimi i sipërfaqeve të mureve: Jubolin P-50 (apo: Jubolin, Jubolin P-25, Nivelin)

 

Shtresa përfundimtare: 2x JUPOL Classic (apo: 2x JUPOL Gold, 1-2x JUPOL Brilliant, 1-2x JUPOL Trend, 1-2x JUPOL Junior, 1-2x JUPOL Latex)

Gjenerata e re e JUPOL Classic mundëson, që me 15 l të ngjyrosni deri 100 m2.

Në vitin 2014 në Sllonevi, JUPOL për 7 vite me radhë ka fituar çmimin »Trusted Brand«, në vitin 2014 JUPOL Classic krenohet me titullin »Produkt leta/Produkt i vitit«.

Ri-ngjyrosja e sipërfaqeve të mureve të brendshme

Përgatitja e sipërfaqes: nevojitet të menjanohen/largohen të gjitha shtresat e ngjyrës që nuk janë të lidhura mire me bazën, si dhe të përmirësohen dëmtimet në sipërfaqe

Lexo më shumë

 

Lyrësi themelor: 1x  Akril emulzija

 

 

Rrafshimi i sipërfaqeve të mureve: Jubolin P-50 (apo:Jubolin, Jubolin P-25, Nivelin)

 

Shtresa përfundimtare:  2x JUPOL Gold (rekomandojmë poashtu: 1-2x JUPOL Brilliant, 2x JUPOL Classic, 1-2x JUPOL Trend, 1-2x JUPOL Latex)

JUPOLGold është në dispozicion në më shumë se 10.000 nuanca të ngjyrave (në JUMIX qendrër e nuancimit).

 

Nëse dëshironi të përfundoni punë shpejtë, mund të vendosni të përdorni ngjyrën e jashtzakonshme për mure të brendshme JUPOL Brilliant, e cila mbulon në një shtresë.

Ngjyrosja e dhomave të fëmijëve

Lyrësi themelor: 1x  Akril emulzija

 

 

Rrafshimi i sipërfaqeve të mureve: Jubolin P-50 (apo:Jubolin, Jubolin P-25, Nivelin)

 

Shtresa përfundimtare: 1-2x JUPOL Junior

JUPOL Junior është ngjyra e parë në tregun slloven, e cila e ka fituar certifikatën europiane për ekologji.

 

Barva JUPOL Junior është në dispozicion në 6 nuanca të gjalla të ngjyrës, të zgjedhura posaqërisht për dhomat e fëmijëve. 

 

Në rast se ngjyrosni mure të cilat janë me ngjitës apo shumë të zhlyera, rekomandojmë të përzgjedhni JUPOL Strong. Kjo është ngjyrë e kualitetit superior, e cila është 10 herë më e qëndrueshme se ngjyrat e zakonshme ndaj dëmtimeve mekanike si dhe ka afësi larëse 10 herë më të madhe se ngyrat e zakonshme për mure.

Ngjyrosja e sipërfaqeve të mureve në kuzhina e banjo që i ekspozohen lagështisë

Mbrojtja shtesë nga algat dhe myshqet: Algicid për sanim, Jubocid për parandalim

 

Lyrësi themelor: 1x  Akril emulzija

 

 

Rrafshimi i sipërfaqeve të mureve: Jubolin P-50 (apo:Jubolin, Jubolin P-25, Nivelin)

 

Shtresa përfundimtare: 1-2x JUPOL Citro  (apo:1-2x JUPOL Latex me shtesë të Jubocid-it)

JUPOL Citro është ngjyrë për mure të brendshme, e cila posaqërisht mbron muret nga myku. 

 

Me shtesën e shpërbërësit fungicid pa ngjyrë Jubocid, në ngjyrat e brendshme të grupit JUPOL, posaqërisht parandalojmë apo e zgjasim kohës e paraqetjes së mykut të murit dhe mikro organizmave të tjerë. Për dozim respektoni udhëzimet në paketim.

Ngjyrosja e mureve të brendshme shumë të ngarkuara 

Lyrësi themelor: 1x  Jukol

 

 

Rrafshimi i sipërfaqeve të mureve: Jubolin P-50 (apo: Jubolin, Jubolin P-25, Nivelin)

 

Shtresa përfundimtare: 1-2x JUPOL Strong

Ngjyra JUPOL Strong është 10 herë më e qëndrueshme në larje dhe në dëmtime mekanike në krahasim me ngjyrat e zakonshme. Mundëson larjen e filmit të ngjyrës me detergjente të zakonshme për heqjen e njollave të: kafes, ketchap-it, mustardit, buzëkuqit, çajit, lëngut, veres, ngjyrave permanente për vizatime...

 

Në rast se dëshironi ngjyrë e cila lahet por që ka shkëlqim më shumë, atëherë ju rekomandojmë ngjyrën JUPOL Latex saten.

 

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu