Suva akrilike e lëmuar

Suva dekorative akrilike e lëmuar me granulacion 1.5, 2.0 dhe 2.5

Përshkrimi

Suva akrilike e lëmuar përdoret për mbrojtje dekorative të sipërfaqeve të fasadës. Për suvanë e aplikuar është karakteristikë sipërfaqja e njëtrajtshme kokrrore.

Veçoritë

  • ujë rezistueshmëri e lartë;
  • fortësi e lartë;
  • avull-lëshueshmëri relativisht e lartë;
  • qëndrueshmëri e mirë ndaj kushteve atmosferike;
  • mbrojtje shtesë ndaj algave dhe mykut;
  • rezistueshmëri në të gjitha kushtet atmosferike;
  • ngjitet mire në të gjitha bazat ndërtimore fine të vrazhda. 

Detajet

Application 
MistriLëmuarje rrethorePërzierjeMjetet të pastrohen me ujëSpërkatës airless

Harxhimi

2,5 kg/m2 për granulacion 1.5

3,0 kg/m2për granulacion 2.0

5,0 kg/m2 për granulacion 2.5

Paketimi

Kovë plastike 25 kg.

 

Para përdorimit lexoni me kujdes listën teknike dhe të sigurisë.

Characteristics 
JUBIZOL - Energy saving system
m2
0 kg

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu