Ngjyra të brendshme dhe produkte për sipërfaqe problematike

JUPOL Citro

ngjyrë e brendshme me mbrojtje të filmit nga myku

Amikol

Njgjyrë lateks me mbrojtje të jashtzakonshme të filmit nga myku

Algicid Plus

Mjet për zhdukjen e algave dhe myshqeve në mure

Jubocid

mjet për parandalimin e mykut në mure

JUPOL Block

Ngjyrë speciale për bllokim të njollave

JUPOL Strong

Ngjyrë me mundësi të madhe larëse për sipërfaqe shumë të ngarkuara

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu