Sanimi i sipërfaqeve të mureve me lagështi

Lagështia është problemi kryesor, e që paraqitet për shkat të aplikimit jo të drejtë të hidroizolimit. Shkaktarët kryesor janë lagështia atmosferike (shiu e bora) si dhe lagështia e krijuar nga kondenzi i avullit. Sistemi i ri tri komponentësh Jubosan WTA ofron zgjidhje funkcionale dhe estetike, e cila e zhduk problemin me lagështi. Sistemi unik i materialeve mundëson që kripa e cila depërton nëpër mure të deponohet në vet sistemin dhe kështu nuk paraqeitet në sipërfaqe të murit. 

I përshtatshëm për sanimin e mureve të jashtme dhe të brendshme. 

 

Sistem Jubosan WTA

Para sanimit

Pas sanimit

 

Postopek vgradnje

Hapat

Produkti

1

Sipas mundësisë shikojmë mundësinë e hidroizolimit ta mureve të jashtme të themelit si dhe plloqën e temelit në pjesën e brendshme të objektit i lyejmë me Hidrozol Elastik

2

Jubosan W110 spërkatësi sanues WTA

3

Jubosan W120 nën-suva sanuese WTA

4

Jubosan W130 suva sanuese WTA

5

Fini omet 1,0 apo Nivelin D (sipas nevojës)

6

 Ngjyrë e fasadës avull-lëshuese (Revitalcolor Silicate dhe Revitalcolor AG)

7

Ngjyrë për mure të brendshme avull-lëshuese  (Jupol, Jupol Silikat, Jupol Citro)

 Več o postopku vgradnje preberite v brošuri in v tehnični dokumentaciji izdelkov.

Komponente sistema

 

Jubosan W110 - Sanirni obrizg WTA

Jubosan W120 - Podložni sanirni omet WTA

Jubosan W130 - Sanirni omet WTA

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu