Vezakrilprimer

Lyrës themelor i vrazhdë
Vezakrilprimer

Përshkrimi

Vezakrilprimer përmban rërë të kuarcit me polimer disperziv ujor i cili përdoret për lyrje të bazës shumë të lëmuar, me çrast përmirësojmë pranimin e suvave dekorative dhe të ngjitësve të qeramikës. 

Veçoritë

  • lyrësi dukshëm e rritë vrazhdësinë e bazës; 
  • përmirëson lidhjen me suva apo ngjitës; 
  • njëtrajtëson bazën në aspektin e thithjes së ujit;
  • e ngritë ujë-rezistueshmërinë e bazës. 

 

Detajet

Application 
FurçëMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

Cca. 300 ml/m2.

Paketimi

Kovë 5l.

 

Para përdorimit lexoni listën teknike dhe të sigurisë. 

m2
0 l
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu