Rrafshimi dhe lëmimi i mureve e tavaneve

Pamja e përsosur e mureve e tavaneve mund ta arrijmë nëse para ngjyrosjes apo dekorimit e bëjmë rrafshimin e duhur, sanojmë dhe lëmojmë vrimat, plasaritjet si dhe dëmtimet tjera.Më tutje po ju prezentojmë shembujt më të mirë të përdorimit dhe zgjidhjet e duhura.

Përshkrimi i problemit/zgjidhja

Sistemi më shpesh i përdorur - hap pas hapi

Përmirësimi i dëmtimeve dhe gabimeve në sipërfaqet e mureve të brendshme

Rrafshimi: Jubolin Reparatur (apo: Hobi kit, Juboglet)

 

Ngjyrosja: ngjyrat e brendshme nga grupi JUPOL

Bandazhimi dhe lëmimi i shtresës në pllaka të gips-kartonit.

Lyrësi themelor: Akril emulzija (sipas nevojës)

 

Bandazhimi i lidhjeve, përmirësimi i dëmtimeve Juboglet, trakë/rrjetë lidhë

 

Lëmimi: Jubolin P-50 (apo: Jubolin, Jubolin P-25, Nivelin, Juboglet)

 

Ngjyrosja: me ngjyra të brendshme nga grupi JUPOL

Bashkangjitja e tubit instalues, mbushja e kanaleve, përmirësimi i suvasë së dëmtuar dhe rrafshimi i sipërfaqeve të mureve

Lyrësi themelor: Akril emulzija (po potrebi)

 

Ngjitja e kanalit instalues: Elektrofix

 

Mbushja e kanaleve të instalimit: Elektrofix (apo: Hobi kit)

 

Përmirësimi i suvasë së dëmtuar: Renovirni omet (apo: Juboglet)

 

Rrafshimi: Jubolin P-25 (apo: Jubolin, Jubolin P-50, Nivelin, Juboglet)

 

Ngjyrosja: me ngjyra të brendshme nga grupi JUPOL

Bashkangjitja e kanalit instalues, mbushja e kanaleve, rrafshimi i sipërfaqe të betonit të pasuvatuar

Lyrësi themelor: Akril emulzija (sipas nevojës)

 

Ngjitja e kanalit instalues: Elektrofix

 

Mbushja e kanaleve të instalimit: Elektrofix (apo: Hobi Kit)

 

Rrafshimi: Juboglet

 

Lëmimi: Jubolin P-25 (apo: Nivelin D, Juboglet)

 

Ngjyrosja: me ngjyra të brendshme nga grupi JUPOL

Muratimi nga blloqet e porobetonit, bashkangjitja e kanalit instalues dhe mbushja e kanalit, rrafshimi dhe lëmimi i sipërfaqeve të mureve

Muratimi gjegjësisht njgitja e blloqeve të porobetonit: Akrinol

 

Lyrësi themelor: Akril emulzija

 

Ngjitja e kanalit instalues: Elektrofix

Mbushja e kanaleve të instalimit: Elektrofix (apo: Hobi Kit)

 

Rrafshimi: Renovirni omet, rrjetë e plastifikuar me fije qelqi, këndore përforcuese

 

LëmimiJubolin P-25 (apo: Jubolin,Jubolin P-50, Nivelin, Juboglet)

 

Ngjyrosja: me ngjyra të brendshme nga grupi JUPOL

 

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu