Hidrozol mansheta

Hidrozol mansheta

Përshkrimi

Manshetë për armimin e mases elastike joujëleshues HIDROZOL ELASTIK. mansheta elastike perdoret për zaptimin e lidhjeve të instalimet dhe tek kullueset.

Karakteristikat

  • dy dimenzione: mansheta e madhe; gj / gj; 350 /350 mm;  mansheta e vogël; gj / gj; 120 / 120 mm;
  • qëndrueshmeri e mirë e temperaturës;
  • rezistente në alkale, acide dhe tretje të kripës, vajra;
  • për përdorim të brendshem dhe të jashtëm

 

 

Detajet

Application 
MistriMjetet të pastrohen me ujë

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu