Masat hidroizoluese

Hidrozol Superflex

Hidrozol Superflex

Masë hidroizoluese dykomponentëshe me elasticitet të lartë

Hidrozol Elastik

Hidrozol Elastik

Hidrozol Elastik

Masë elastike joujëlëshuese

Hidrozol

Hidrozol

Hidrozol

Masë joujëlëshuese

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu