Hidrozol

Masë joujëlëshuese
Hidrozol

Përshkrimi

HIDROZOL është llac i thatë industrial i pergatitur në bazë të cimentos, mbushjeve te kuarcit dhe shtesave organike. përdoret për kryerjen e mbrojtjes joujëleshuese (shtypja negative dhe pozitive e ujit) siperfaqeve të brendshme dhe të jashtme, horizontale dhe vertikale të siperfaqeve te betonit dhe cimentos si p. sh. rezervuaret e ujit, sistemet e kanalizimit, coklla, gardhe betoni, etj. përdoret për mbrojtjen e pjesëve të objekteve industriale të zhytura nga lagështia nëntokesore dhe uji.

Karakteristikat

  • deklarata e siguruar per aplikimin adekuat ne kontakt me ujin e pijes;
  • i permbush kërkesat për marrjen, deponimin dhe përgatitjen e ujit të pijes; për siperfaqe më pak kërkuese.
  • mbrojte e shkelqyer ndaj ujit
  • pranim i mire në bazë
  • rezistencë negative dhe pozitive ndaj shtypjes së ujit;
  • mbronë degradimin e betonit;
  • mundësi e ngjyrosjes edhe të siperfaqeve tjera dekorative;
  • me efikasitet mbron pjesët e objektit nga ujërat nentokesore,
  • për siperfaqe me kërkesa.
  • ngjyre hiri

Detajet

Application 
FurçëMistriPërzierjeMjetet të pastrohen me ujë

Përdorimi

Cca. 1. 5 kg/m2 (mase e thatë) për trashësi të shtresës 1 mm

Paketimi

Paketimi thes 20 kg.

 

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë

Dokumentet

m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu