Lëndët rrafshuese

Llojet e lëndëve rrafshuese

Jubolin Reparatur

Jubolin Reparatur

Lëndë rrafshuese e brendshme në tubë

JUBOGLET Nivelin D

Nivelin D

Nivelin D

Lëndë rrafshuese shtresë trashë

Jubolin P-25

Jubolin P-25

Jubolin P-25

Lëndë rrafshuese e brendshme për aplikim me makinë

Juboglet

Juboglet

Juboglet

Gips masa e brendshme rrafshuese - nivelizuese

Nivelin

Nivelin

Nivelin

Lëndë rrafshuese e brendshme në pluhur

Tlakolin

Tlakolin

Tlakolin

Lëndë rrafshuese vet nivelizuese

Jubolin

Jubolin

Jubolin

Lëndë rrafshuese për brenda

Jubolin P-50

Jubolin P-50

Jubolin P-50

Lëndë rrafshuese fine e brendshme për aplikim me makinë

Zgjedhni linkunLyerësit themelor
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu