Lyrësit transparent në bazë të ujit

JUBIN Impregnacia

JUBIN Impregnacia

JUBIN Impregnacia

impregnues biocid për dru

JUBIN Lasur

JUBIN Lasur

JUBIN Lasur

Lyerës transparent për dru

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu