Sanimi i fasadës në rast vërshimesh

Si të sanohet fasada termoizoluese në rast të vërshimeve?

Përgjigje

Dëmtimet e zakonshme të cilat paraqiten si pasojë e vërshimeve janë:

  • Njollat apo shkoqitja dhe rënja e ngjyrës së fasadës

  • Ndotja e fasadës nga vajra të ndryshëm, ujra të kanalizimit apo substanca të tjera të rrezikshme toksike

Mënyra e sanimit varet nga lloji dhe intenziteti i dëmit. Më shumë për sanimin e dëmtimeve në fasadë mund të lexoni në fletushkë.

 

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu