Jubocid

mjet për parandalimin e mykut në mure
Jubocid

Përshkrimi

JUBOCID është tretës fungicid pa ngjyrë i cili si shtesë në ngjyra dispersive (JUPOL Classic, JUPOL Brilliant, JUPOL Gold, JUPOL Latex) në mënyrë efikase parandalon gjegjësisht ngadalson rritjen dhe zhvillimin e mykut të mureve dhe mikroorganizmave më të përhapur. Produkti mund të përdoret si shtesë mbrojtse fungicide në ngjyra dhe nuk ndikon si dezinfektues në sipërfaqet e murit që janë të infektuara me myk.

Veçoritë

  • Mjet efikas preventiv për parandalimin e rritjes dhe zhvillimit të shumicës së llojeve të mykut të mureve dhe mikroorganizmave;
  • suspenzion ujor i trubullt. 

Detajet

Application 
Të mos bie në kontakt me duar dhe syMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

max. 75 ml/l ngj. disperzive;

Paketimi

Shishe plastike 500 ml

Para përdorimit detajisht lexoni listën teknike dhe të sigurisë. 

Dokumentet

Jubocid - tehnični list(pdf , 167.28 KB)
Jubocid - varnostni list(pdf , 168.61 KB)
m2
0 l
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu