Produktet për nuancim

Dipi Color

Dipi Color

Dipi Color

Pigment për nuancimin e ngjyrave të brendshme

Dipi koncentrat

Dipi koncentrat

Uniton

Uniton

Uniton

Ngjyrë univerzale për nuancim

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu