Epoksil

Ngjyrë epokside dy komponentëshe për beton
Epoksil

Përshkrimi

Epoksil është lyrës ujor epoksid 2K që përdoret për mbrojtje dekorative të:

  • dyshemeve me lidhës çimentoje që kanë ngarkesë më të madhe;
  • muret e sipërfaqeve të brendshme me shumë ngarkesë (shkollat, puntoritë, laboratoret, industri të kafshëve);
  • për mbrojtjen dekorative të mureve dhe tavaneve të sipërfaqeve të tuneleve, nën korridore dhe objektet tjera nëntokësore.
  • auto larje dhe bazene, në sipërfaqet e poshtme të cisternave për ngrohje dhe vajra si dhe te deponimi i lëngjeve tjera agresive, mbron betonin nga karbonizimi.
     

Veçoritë

  • e karakterizon qëndrueshmëri e lartë në fërkime kimike dhe mekanike;
  • rezistueshmëri e lartë në CO2.
  • plotëson kushtet e standardit EN 13813.

Detajet

Application 
FurçëRulSpërkatës mekanikPërzierjeMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

250 - 350 g/m2 2x aplikime.

Paketimi

kompleti 4, 5 kg komp. A + 1, 5 kg komp. B

 

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë

Characteristics 
CE 13813
m2
0 kg

Ngjyrat në ekran janë vetëm për informacion dhe mund të ndryshojnë nga ngjyra e vërtetë.

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu