Hidrozol Elastik

Masë elastike joujëlëshuese
Hidrozol Elastik

Përshkrimi

HIDROZOL ELASTIK është llac i thatë industrial i përgatitur në baze të cimentos. Përdoret për prodhimin e mbrojtjes elastike joujëleshuese(shtypja pozitive dhe negative e ujit), sipërfaqet e brendshme dhe të jashtme, horizontale dhe vertikale si dhe sipërfaqeve të betonit dhe cimentos para aplikimit të pllakave të qeramikes në banjo, në ballkone, tarraca dhe basene.

Karakteristikat

  • deklarata e siguruar për aplikimin adekuat në kontakt me ujin e pijes;

  • i permbush kërkesat për objekte për marrjen, pergatitjen dhe ruajtjen e ujit të pijes;

  • përdoret si mbrojtje për siperfaqet e fundosura të objekteve nga lageshtitë nëntokesore dhe uji.

  • mbronë degradimin e betonit; rezistencë negative dhe pozitive ndaj shtypjes së ujit;
  • vendosje e lehtë dhe e thjeshtë e pllakave të qeramikës;
  • mundësi e ngjyrosjes edhe të siperfaqeve tjera dekorative;
  • me efikasitet mbron pjesët e objektit nga ujërat nentokesore, për siperfaqe me kërkesa.

Detajet

Application 
FurçëMistriPërzierjeMjetet të pastrohen me ujë

Përdorimi

Cca. 1. 5 kg/m2 (mase e thatë) për trashësi të shtresës 1 mm

Paketimi

Paketimi 18 kg.

 

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë

Characteristics 
Fleksibilno
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu