Suva riparuese

Suva riparuese

Përshkrimi

Suvaja riparuese është masë rrafshuese mikroarmuese. Përdoret para së gjithash për sanimin e sipërfaqeve të brendshme dhe të jashtme të plasaritura dhe për rrafshimin e sipërfaqeve të vrazhda: (suvatë çimento
- gëlqerore, çimentoje, akrilike, silikate dhe suvatë tjera dekorative). Veçanërisht përdoret për sanimin e sistemeve termoizoluese si dhe për përpunimin e mureve nga porobetoni. 

Veçoritë

  • ujërezistues;
  • moduli i elasticitetit shumë i ulët;
  • e hirtë.

 

Detajet

Application 
MistriPërzierjeMjetet të pastrohen me ujëSpërkatës airless

Përdorimi

cca 1,4 kg/m2 /1mm

Paketimi

Thes i letrës 20 kg.

 

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë.

Characteristics 
CE 998-1
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu