Revitalcolor silicate

Ngjyrë silikate mikroarmuese e fasadës

Përshkrimi

Revitalcolor Silicate është ngjyrë mikroarmuese e fasadës në bazë të ujit qelqorë të kaliumit. Për shkak të mënyrës së veçantë të lidhjes kimike për bazën minerale është e përshtatshme për rilyerjen e objekteve të trashëgimisë kulturore (objekteve të vjetra në bërthamën e qytetit, kishave, kështjellave, xhamive, etj) mund të apikohet në sipërfaqet e vjetra me pranim të mirë me ngjyrë ose suva dekorative akrilike, silikate e silikonike. 

Veçoritë:

  • me efikasitet mbulon plasaritjet kapilare (deri në 0. 3 mm)
  • shumë avull-lëshuese;
  • ujërezistuese;
  • e qëndrueshme ndaj kushteve atmosferike;
  • mbulon shkëlqyeshëm;
  • pamja: mat.

Detajet

Application 
FurçëTë mos bie në kontakt me duar dhe syMjetet të pastrohen me ujëRul

Harxhimi

300 - 700 ml/m2 për aplikim në dy shtresa.

Paketimi

Kovë 5l, 16l.

 

Para përdorimit lexoni me kujdes listën teknike dhe të sigurisë.

Characteristics 
SILICATECOLOR - Micro-reinforced paint
m2
0 l
Nuancat e ngjyrave
  • e bardhë (nuanca1001), baza 1000;
  • karta e ngjyrave JUB (nuancat e shënuara me *);
  • është e mundshme të nuancohen edhe me shtimin e ngjyrave speciale për nuancim (disa nga Uniton-ët).

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu