Dipi Color

Pigment për nuancimin e ngjyrave të brendshme
Dipi Color

Përshkrimi

Dipi Color pigment i dendur për nuancim të thjeshtë të ngjyrave JUPOL Classic dhe JUPOL Citro, për arritjen e nuancave të pëlqyera pastele.

Vëmendje: ky produkt nuk i dedikohet nuancimit të ngjyrave silikate, silikone dhe gëlqerore dhe as nuk mund të përdoret si ngjyrë e vetme.

Detajet

Application 
PërzierjeMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

3 shishe plastike nga 100 ml shtohen në 15 L të ngjyrës së bardhë.

Paketimi

Shishe plastike 100 ml.

Para përdorimit lexoni detajisht listën teknike dhe të sigurisë. 

Dokumentet

Me Dipi është e lehtë përzirja e ngjyrave me nuanca pastele!

 

Sasia maksimale e DIPI Color në një kovë me ngjyrë përbën 5% të masës. Para përdorimit lexoni listën teknike. Nuancat e mësipërme janë informative. 
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu