Jubosan C130

Kit për fasadë betoni

Përshkrimi

Kiti për fasadë betoni përdoret për rrafshimin fin të sipërfaqeve të betonit. E përdorim si suva shtresë hollë në sistemin sanues të sipërfaqeve të betonit, me rast të riprofilimit dhe arrnimit të elementeve të betonit. Sipërfaqen e rrafshuar mund ta lyejmë me Elarkil, e cila është ngjyrë  e cila nuk e lejon CO2 të depërtojë. 

Veçoritë

  • jep rezultate të jashtëzakonshme në sanim;
  • e thjeshtë për aplikim; 
  • EN 1504-3.

Detajet

Application 
GovatëGovatë llaçiMistriMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

1,6 kg/m2 për 1mm trashësi

Paketimi

Thes 20 kg.

Characteristics 
CE EN 1504-3
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu