Ngjitësit për pllaka të qeramikës

Akrinol Light

Akrinol Light

Ngjitës për qeramikë

Akrinol Flex

Akrinol Flex

Akrinol Flex

Ngjitës fleksibil për qeramikë S1

Akrinol Elastik

Akrinol Elastik

Akrinol Elastik

Ngjitës elastik për qeramikë S1

Akrinol

Akrinol

Akrinol

Ngjitës për qeramikë dhe porobeton

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu