Zgjidhjet në sistem

Hidroizolimi i mureve zaptuese të betonit

Muret zaptuese janë objekte që kanë rol funkcional dhe estetik.

Hidroizolimi i banjove dhe nyjeve sanitare

Në hapsirat e banjove dhe sanitarisë gjatë tërë kohës është i pranishëm uji, për këtë shkak është jashtëzakonisht e...

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu