Hidrozol Superflex

Masë hidroizoluese dykomponentëshe me elasticitet të lartë

Përshkrimi

Hidozol Superflex përdoret për mbrojtjen nga depërtimi i ujit në sipërfaqet horizontale dhe vertikale para vendosjes së qeramikës në objekte ndërtimore të ngarkuara siç janë bazenet për notim, terracat, banjot etj.

Karakeristikat

 • për sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme;
 • me elasticitet të lartë me mbrojtje jetë gjatë të papërshkueshëm nga uji;
 • ndalon degradimin e betonit;
 • mbrojtje për shtypje pozitive dhe negative të ujit;
 • ngjyrë hiri;
 • në mënyrë efektive i mbron pjesët e objektit nga lagështisë prej dyshemesë.

Përparësitë e vendosjes

 • mbulim i mirë i çarjeve
 • aplikim i lehtë dhe i thjeshtë
 • mundësi e vendosjes në vetëm 2 shtresa
 • pranim i shkëlqyer i bazës
 • mëveshje e thjeshtë dhe e lehtë e sipërfaqeve të qeramikës

Detajet

Application 
FurçëMistriPërzierjeMjetet të pastrohen me ujë

Përgatitja :

1,5 kg/m2 për 1 mm trashësi.

Paketimi

Komponenta A: thasë të letrës prej 20 kg;

Komponenta B: kovë plastike prej 7,5 kg.

 

Para përdorimit, me kujdes të lexohet lista teknike dhe e sigurisë.

Characteristics 
AKRINOL Elastic - Flexibility
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu