Tlakolin

Lëndë rrafshuese vet nivelizuese
Tlakolin

Përshkrimi

Tlakolin përdoret për përgatitjen të rrafshtë fine të gjitha dyshemeve cemento-gëlqerore, para ngjitjes së shtresave të tekstilit, plastike dhe të tjera, ku ngarkesa NUK e tejkalon 150 kg/m2

Veçoritë

  • lëndë rrafshuese vet nivelizuese shtresë hollë; 
  • për rrafshim fin vet-nivelizues të sipërfaqeve;
  • për përdorim të brendshëm;
  • ngjyrë hiri e hapur. 

Detajet

Application 
MistriPërzierjeMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

1.0 kg/m2

Paketimi

Thes 5 kg, 20 kg.

Para përdorimit lexoni listën teknike të sigurisë. 

Dokumentet

TLAKOLIN - tehnični list(pdf , 289.33 KB)
TLAKOLIN - varnostni list(pdf , 148.28 KB)
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu