"Jeans" - Pamje e Teksasit

Me anë të teknikes "Jeans" e fitojmë pamjen e strukturës së teksasit, material i cili u takon të gjitha gjeneratave. "Jeans" është bërë simbol i menyrës moderne të jetesës. Mund ta paramendojmë në sipërfaqe të murit që ambientit do ti krijoj pamje moderne.

 

Teknika "Jeans"
Përgatitja e Sipërfaqës

Përgatitja e Sipërfaqës

 1. Rrafshimi i sipërfaqës: me Jubolin Kit (Jubolin, P25 ose P50), me mistri antikorrezive.
 2. Pastrimi nga Pluhurat e Sipërfaqës: pastrimi i sipërfaqës me anë të thithjes apo me lopatë të përshtatshme.
 3. Impregnimi: Akril Emulsion (1:1)

Aplikimi

 

Vendosja e përzierjes reliefore - vertikale

Me brushë të gjërë. E përgatisim përzierjen REVITAL Primer : JUBOSIL Color Silicate i bardhë = 1:1. E Vendosim me brushë të gjërë në menyrë vertikale. Koha e fortsimit të lyerjes është patjetër 24 orë.

 

Vendosja e përzierjes reliefore - horizontale

Me brushë të gjërë. E përgatisim përzierjen REVITAL Primer: JUBOSIL Color Silicate i bardhë = 1:1. E Vendosim me brushë të gjërë në menyrë vertikale. Koha e fortsimit të lyerjes është patjetër 24 orë. Me anë të kësaj e fitojmë efektin e linjave të drejta.

 

 

 

Shembulli Antique

Për lyerjen e parë e përziejmë me ujë 10%. Së pari me brushë të gjërë e vendosim vertikalisht pastaj horizontalish. Nësë dëshirojmë lyerje më të madhe me lyerje Antique, duhet të përsëritet lyerja.

 

Mjetet e Punës

Mjetet e Punës

 • Rul
 • Lopatë antikorrezive 
 • Mistri antikorrezive
 • Brushë e gjërë 

Materiali

 • Antique
 • Jubosil GF ali Silicateprimer
 • Jubolin kit (P25, P50)
 • JUBOSILcolor silicate
 • Revital primer

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu