Takril

Ngjyrë për beton (sipërfaqe vertikale)
Takril

Përshkrimi

Takril është ngjyrë disperzive, e cila përdoret si mbrojtje dekorative e sipërfaqeve vertikale të betonit, bazave të tjera me lidhje të çimentos si dhe të mureve të brendshme. Përdoret për mbrojtjen e të gjitha llojeve të dyshemeve me lidhje të çimentos në hapsirat me pak ngarkesa. Poashtu mbron betonin nga karbonizimi.

Veçoritë

 • pranohet mirë dhe ka mbulueshmëri të mirë;
 • ujërezistueshmëri të lartë;
 • rezistueshmëri e lartë e CO2;
 • qëndrueshmëri alkalike;
 • rezistuese në kushte atmosferike;
 • rezistuese në ndikim të shkurtër të acideve të buta dhe bazave;
 • rezistuese në fërkim;
 • si ngjyrë për mbrojtjen vertikale të betonit, i plotëson kushtet EN 1504-2. 

Detajet

Application 
FurçëRulPërzierjeMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

180-200 ml/m2  2x aplikime.

Paketimi

kovë plastike 0, 75 l

kovë plastike 5l dhe 16l.

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë.

Dokumentet

Takril - lista teknike(pdf , 348.98 KB)
Characteristics 
Visoka CO2 zapornost
m2
0 l
Nuancat
 • karta e ngjyrave JUB;
 • 10 nuanca sipas kartës së ngjyrave JUB, Ngjyra për beton;: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 101, 1001;
 • karta e ngjyrave RAL Classic.
Nuancat e gatshme të ngjyrave 
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Ngjyrat në ekran janë vetëm për informacion dhe mund të ndryshojnë nga nuanca e vërtetë.

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu