Pyetjet më të shpeshta

Lyerja rinovuese e fasadës

Kemi dëshirë ta freskojmë ngjyrën e fasadës së shtëpisë ku jetojmë.

Sanimi i fasadës në rast vërshimesh

Si të sanohet fasada termoizoluese në rast të vërshimeve?

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu