Grupi JUB jashtë Sllovenisë

JUB Trgovina i promet, d.o.o. Zagreb

Ulica hrvatskih branitelja 11
10430 Samobor

 

T: +385 1 6194 340
F: +385 1 6194 341
E: jub@jub.hr
 

Direktor: Siniša Soldić
 

JUB d.o.o. Sarajevo

Vlakovo 1J
71215 Blažuj
Bosna in Hercegovina
 

T: +387 33 711 730
F: +387 33 610 515
E: jub@jub.ba
 

Direktor: Muhidin Hrapović
 

JUB d.o.o. Šimanovci

Dositejeva br. 5
22310 Šimanovci
Srbija
 

T: +381 22 40 99 11
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.rs
 

Direktor: Vladan Milovanović 

JUB d.o.o.e.l. Skopje

Bul. Jane Sandanski br. 79/a/3
1000 Skopje
Republika Makedonija 
 

T: +389 2 2454 027
F: +389 2 2455 235
E: jub@jub.com.mk 
 

Direktor: Robert Gjorgjioski

JUB Kft.

Sági u. 218
9500 Celldömölk
Madžarska
 

T: +36 95 525 720
F: +36 95 525 719
E: jub@jub.hu
 

Direktor: Laci Feher
 

JUB a.s. Milevsko

Masarykova 265
399 01 Milevsko
Republika Češka

 

T: +420 382 521 187
F: +420 382 521 810
E: jub@jub.cz
 

Direktor: Petr Hroch
 

JUB Kosova, Sh.p.k

Bregu i Diellit, rruga I, llamela 10, Nr. 1
Prishtinë, Kosovë
10 000 Prishtina, Kosova

 

 

T: +381 0 38 551 776
F: +381 0 38 551 776
E: jubkosova@jub.eu
 

Direktor: Fakete Pasha

 

OOO JUB

Ul. Dmitriya Ulyanova d.16,
kor.2, kv. 382
117292 Moskva,  Rusija

 
T: +7 499 124 00 95
F: +7 495 125 83 11
E: info@jub.ru
 

Direktor: Aleksandar Ivković
 

 

JUB Crna Gora d.o.o.

Ljajkovići b.b., 81304 Golubovci,
Podgorica, Crna Gora

 

T: +382 20 872 690
F: +382 20 872 690
E: info@jub.me
 

Direktor: Tadija Jelovac

SC JUB SALES SRL

Calea Clujului št. 207/C

RO-410 Oradea

Romunija

T: +00403 594 55 058

E: info@jub.ro

Direktor: Adrian Derban

 

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu