Suva akrilike e gërryer

Suva dekorative akrilike e gërryer me granulacion 2.0 dhe 2.5.
Suva akrilike e gërryer

Përshkrimi

Suva akrilike e gërryer është e dedikuar për mbrojtjen dekorative të sipërfaqeve të fasadës. Për suvanë e aplikuar është karakteristikë sipërfaqja me brazda e ngjashme me sipërfaqen e lëvores së lisit.

Veçoritë

 • ujë rezistueshmëri e lartë;
 • fortësi e lartë;
 • avull-lëshueshmëri relativisht e lartë;
 • qëndrueshmëri e mirë ndaj kushteve atmosferike;
 • mbrojtje shtesë ndaj algave dhe mykut;
 • rezistueshmëri në të gjitha kushtet atmosferike;
 • ngjitet mire në të gjitha bazat ndërtimore fine të vrazhda;
 • suvaja është e bërë në bazë të lidhësve polimer.

Detajet

Application 
MistriPërzierjeMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

2,5 kg/m2për granulacion 2.0;

3,2 kg/m2për granulacion 2.5

Paketimi

Kovë plastike 25 kg.

 

Para përdorimit lexoni me kujdes listën teknike dhe të sigurisë.

Characteristics 
JUBIZOL - Energy saving system
m2
0 kg
Nuancat e ngjyrave
 • e bardhë (nuanca 1001), baza 1000;
 • suvatë me granulacion 2.0: karta e ngjyrave JUB.
 • suvatë me granulacion 2.5: karta e ngjyrave JUB (nuancat që përfundojnë me 2, 3, 4 dhe 5).

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu