JUPOL Latex saten

Ngjyrë e brendshme saten me mundësi të lartë për larje
JUPOL Latex saten

Përshkrimi

JUPOL Latex saten është ngjyrë e këndshme për ambientin me mundësi të madhe për larje, e dedikuar për mbrojtje dekorative të mureve dhe sipërfaqeve tjera në shkolla, kopshte, spitale, hotele, shtëpi të pleqëve dhe objekte tjera publike, si dhe në objektet artizanale dhe industriale, ku mirëmbajtja e higjienës bëhët me larje të shpeshta me mjete standarde për pastrim, por edhe me mjete agresive për dezinfektim.
Ngjyra prodhohet nën mbikqyrje të përhershme të TÜVSÜDIndustrieServiceGmbH, München.

Veçoritë

• rezistencë e shkëlqyeshme në fërkim të lagësht;
• filmi është rezistent në pastrimin e sipërfaqeve me mjete të zakonshme për pastrim dhe mjeteve medicinale për dezinfektim (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF);
• rezistencë e mirë në fërkim;
• përmbajtje shumë e ulët e përbërësve organik avullues;
• e lehtë për aplikim;
• në dispozicion është një gamë e gjerë e nuancave të ngjyrave. 

 

Detajet

Application 
RulFurçëSpërkatës mekanikMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

150 - 190 ml/m2 për lyerje në dy shtresa

Paketimi

Kovë 2.00 l, 5.00 l, 15.00 l

Para përdorimit lexoni listën teknike dhe të kualitetit. 

Characteristics 
TÜV SÜD
m2
0 l
Nuancat e ngjyrave:
  • e bardhë (nuanca 1001); baza 1000 dhe baza 2000;
  • karta e ngjyrave JUB;
  • karta e ngjyrave NCS;
  • karta e ngjyrave RAL Classic;
  • deri te nuancat pastele mund të arrihet me DIPI KONCENTRAT. 

 

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu