DECOR Glamour

Ngjyrë metalike mbuluese për mure
DECOR Glamour

Përshkrimi

DECOR Glamour është ngjyrë metalike mbuluese për mure e dedikuar përpunimit dekorativ të sipërfaqeve të mureve të brendshme dhe tavaneve, të cilave dëshirojmë tu japim pamje metalike atraktive dhe moderne.

Veçoritë

  • rezistencë e lartë në pastrim të lagët;
  • avull-lëshueshmëri të lartë;
  • jashtëzakonisht përmbajtje e ulët e substancave organike që treten lehtë;
  • mundëson krijimin e efekteve të ndryshme dekorative me teknikat dekorative: Pettinato, Acero, Aurora, Versus, Egeo.

Detajet

Application 
LopatëzRulSfungjer Mjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

varësisht nga teknika

Pettinato 120 - 150 ml/m2 për jyrje në dy shtresa

Paketimi

Kanaqe 0,65l

Para përdorimit lexojeni detajisht listën teknike dhe të sigurisë. 

m2
0 l
Nuancat e ngjyrave
  • e artë (nuanca 7001);
  • e argjentë (nuanca 7002);
  • e bronztë (nuanca 7003);
  • 21 nuanca të ngjyrave nga karta e ngjyrave JUB.

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu