Ngjyrosja e sipërfaqeve të betonit

Nëse dëshironi që betoni të ruaj gjatë pamjen dhe funkcionin e tij, i nevojitet mbrojtja e drejtë. 

Përshkrimi i problemit/zgjidhja Sistemi i përdorur më së shpeshti - hapat dhe produktet 

Ngjyrosja e sipërfaqeve të pangarkuara të betonit 

Lyrësi themelorJukol primer

 

Shtresa përfundimtareTakril

Ngjyrosja e sipërfaqeve të ngarkuara (dyshemetë) të betonit 

Përgatitja e bazës: para përdorimit të shtresës përfundimtare, dyshemen duhet pastruar mirë. 

 

Shtresa përfundimtareEpoksil

 

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu