Hidroizolimi i mureve zaptuese të betonit

Muret zaptuese janë objekte që kanë rol funkcional dhe estetik. Muri konstruktiv-zaptues siguron gropimet e objektit dhe mbushjet. Me këto objekte e mbrojmë dheun prej rrëshqitjes ose shafitjes, e që shpesh me këto fitojmë teren më të rrafshtë. Nga ana tjetër, muret zaptuese zbukurojnë rrethinën, prandaj është e rëndësishme edhe dukja e tyre. Mund të vijë deri te korezioni, ndryshkja, gërryerja dhe pëlcitja e ngjyrës, shmangia në suva, depërtimi i kripës, si dhe paraqitja e njollave dhe shenjave në sipërfaqe.

Zgjidhjet në sistem HYDROSOL ofrojnë hidroizolim kualitativ dhe afatgjatë. 

Komponentet e sistemit

Fazat

Produkti

1

Lyrësi themelor: Jukol Primer

2

Hidroizolimi: 3x shtresa të masës Hidrozol

3

Mbrojtja dekorative: 2x ngjyra për beton Takril apo Elakril

Tek muret zaptuese të posandërtuara, është e domosdoshme të bëhet hidroizolimi në të dy anët e konstrukcionit. Te sanimi, zakonisht për shkak të shpenzimeve, gropimi i dheut nuk është opcion i duhur.

Të gjitha detajet për vuarjen në vepër të hidroizolimit mund t'i gjeni në broshurë.

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu