Sanimi i sipërfaqeve të betonit

Jubosan C120

Jubosan C120

Jubosan C120

Suva riprofiluese e vrazhdë

Jubosan C130

Jubosan C130

Kit për fasadë betoni

Jubosan C110

Jubosan C110

Jubosan C110

Suva lidhëse antikorezive

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu