Sistemet e fasadës dhe zgjidhjet energjetike

Izoloni shtëpinë tuaj

Izolimi termik i mirë i fasadës i zvogëlon shpenzimet shtëpiake të ngrohjes gjatë dimrit dhe ftohjes gjatë verës, e rrit cilësinë e jetesës dhe të kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit. Investimi në sistemin e fasadës kërkon materiale cilësore dhe aplikim profesional. Ekspertët e JUB-it me kënaqësi do t'ju këshillojnë me rastin e përzgjedhjes së sistemit dhe përbërësve të tij si dhe përzgjedhjen e strukturës dhe ngjyrës së fasadës.

Këshilla e arkitektit

Arkitektët e JUB-it ju ofrojnë:

  • këshilla me rastin e përzgjedhjes së zgjidhjes më të përshtatshme në lidhje me dëshirat dhe kërkesat tuaja si dhe në lidhje me mjedisin dhe arkitekturën e objektit.
  • krijimin e simulimit kompjuterik të objektit tuaj për studion e ngjyrave.

Për këshilla me arkitektin thirrni në info telefonin 038 551 776 ose na shkruani në: jubkosova@jub.eu

Me rastin e blerjes së sistemit të fasadës JUBIZOL, simulimi kompjuterik i objektit për studion e ngjyrave është falas!

Mbështetja teknike

Ekspertët e JUB-it ju ofrojnë:

  • vizitë rreth objekteve dhe këshila profesionale më të hollësishme reth detajeve të sistemit termoizolues.
  • këshilla rreth përzgjedhjes së përshtatshme të ekzekutuesve të punimeve, dhe sipas dëshirës lidhjen me ta.

Thirrni ekspertin nga rajoni i juaj:

Rajoni

Personi kontaktues

Kontakti

Kosovë:

 

Tel: 038 551 776
e-mail: jubkosova@jub.eu

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mund të na vizitoni në sallonin ekspozues për shitje, telofononi në numrin 038 551 776 ose na shkruani. Do të gjejmë zgjidhjen më të mirë për ju.

Edukimi

JUB Akademia

Në kuadër të selisë së kompanisë JUB KOSOVA në Prishtinë vepron JUB Akademia, qëllimi i së cilës është edukimi dhe aftësimi i punëkryesve për ekzekutimin e sistemeve të fasadës. Punëkryesit të cilët i nënshtrohen trajnimit për ekzekutimin e duhur të sistemit termoizolues të fasadës, marrin certifikatë.

Mund të regjistroheni përmes postes elektronike ose në info telefonin 038 551 776. E nevojshme është të përmendni nga cili rajon jeni.

Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu