Suva silikoni e lëmuar

Suva dekorative silikoni e lëmuar me granulacion 1.5 dhe 2.0
Suva silikoni e lëmuar

Përshkrimi

Suva silikoni e lëmuar është e dedikuar për mbrojtje dekorative të sipërfaqeve të fasadës. Për suvanë e aplikuar është karakteristikë sipërfaqja e njëtrajtshme kokrrore.

Veçoritë

  • fortësi e lartë dhe avull-lëshueshmëri e mirë;
  • qëndrueshmëri e afatgjatë ndaj ujë;
  • shumë pak e pranon pluhurin dhe papastërtitë tjera;
  • qëndrueshmëri e mirë ndaj ndikimeve atmosferike;
  • rezistent gjithashtu në sipërfaqet e fasadave të objekteve të larta me strehë minimale, të cilat janë shumë të ekspozuara shiut;
  • qëndrueshmëri afatgjatë ndaj algave dhe mykut të murit;
  • suvaja është e ndërtuar në bazë të kombinimeve të lidhësve silikonik dhe lidhësve tjerë polimer.

Detajet

Application 
MistriLëmuarje rrethorePërzierjeMjetet të pastrohen me ujëSpërkatës airless

Harxhimi

2,4 kg/m2për granulacion 1.5

3,0 kg/m2për granulacion 2.0

Paketimi

Kovë plastike 25 kg.

 

Para përdorimit lexoni me kujdes listën teknike dhe të sigurisë.

Characteristics 
JUBIZOL- Energy saving system (transparent)
m2
0 kg

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu