Amikol

Njgjyrë lateks me mbrojtje të jashtzakonshme të filmit nga myku
Amikol

Përshkrimi

Amikol është ngjyrë me mbrojtje të jashtëzakonshme të filmit nga myku. Përdoret për ngjyrosjen e atyre sipërfaqeve në të cilat për shkak të kushteve makro dhe mikroklimatike pritet të paraqitet dhe të zhvillohet myk në mure. 

Veçoritë:

  • ngjyrë për hapsira shumë të ngarkuara dhe të cilat kanë mure të kontaminuara nga myku si në furrat e bukës dhe pjekurinave, hapsirat në shëndetësi,...
  • e karakterizon avull-lëshueshmëria e mirë;
  • pa aromë;
  • aftësi të lartë për larje.

Detajet

Application 
FurçëRulSpërkatës mekanikMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

150 - 190 ml/m2 për dy shtresa në sipërfaqe të lëmuar

Paketimi

Kova 15.00 l

Para përdorimit lexoni detajisht listën teknike dhe të sigurisë.

Dokumentet

Amikol - tehnični list(pdf , 197.44 KB)
Amikol - varnostni list(pdf , 117.64 KB)
m2
0 l
Nuancat e ngjyrave
  • e bardhë;
  • deri te nuancat pastele mund të arrihet me nuancim me Dipi koncentrati.

Jub Design Studio

Hyrja

Karta e ngjyrave

PAMJA
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu