Fugalux

Masë për fugim
Fugalux masë për fugim

Përshkrimi

Është përzierje e përmirësuar pluhuri në bazë të çimentos. Përdoret për fugimin e mureve dhe dyshemeve të pllakave të qeramikës, klinker, mozaik të xhamit dhe të tjerë, pllakave të gurit, për bazat e dyshemeve në hapësirat me nxemje në dysheme. Për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm.

Karakteristikat

  • klasa CG2ArW (EN 13888);
  • ujërezistueshmëri e lartë me efekt të theksuar “drop efektin“;
  • elastike;
  • qëndrueshmëri e lartë në fërkim dhe në ngrirje;
  • rezistencë e gjatë në myk të murit;
  • qëndrueshmëri në tëmperaturë (-40 deri +70 C).
  • për mbushjen e fugave në gjërësi dhe thellësi deri në 10 mm;

Detajet

Application 
Lopatëz për fugimMistriPërzierjeLeckëMjetet të pastrohen me ujë

Harxhimi

prej 0, 5 - 1, 0 kg/m2, varësisht prej gjërësisë dhe thellësisë së fugës si dhe madhësisë së pllakave

Paketimi

thes i letrës 2 dhe 5 kg.

Para perdorimit gjithmonë lexoni listën teknike dhe të sigurisë

Dokumentet

Characteristics 
AKRINOL Elastic - FlexibilityOdpornost pred plesnimiHYDROPHOB - Water repellent
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu