Jubolin P-50

Lëndë rrafshuese fine e brendshme për aplikim me makinë
Jubolin P-50

Përshkrimi

JUBOLIN P - 50 është lëndë rrafshuese disperzive pastoze shtresë hollë për rrafshim shumë fin të sipërfaqeve të brendshme të mureve dhe tavanit. E përshtatshme para së gjithash për rrafshimin e sipërfaqeve në pllakat e gips kartonit, përdoret edhe për mbushjen e gjurmëve të vogla, plasaritjeve, vrimave. Sipërfaqen e rrafshuar mund ta ngjyrosim me të gjitha ngjyrat disperzime për mure.

Veçoritë

  • lëndë e gatshme për rrafshim për aplikim me makinë dhe me dorë;
  • pranim i jashtëzakonshëm në pllaka të gips kartonit;
  • avull-lëshueshmëri e lartë;
  • sipërfaqe shumë e lëmuar dhe kualitative;
  • "thiksotropy" e lartë;
  • shumë e thjeshtë për aplikim;
  • pranohet mirë;
  • e lehtë për grryerje (pas ca ditësh tharje).

Detajet

Application 
MistriPërzierjeMjetet të pastrohen me ujëSpërkatës airless

Harxhimi

1,5-2,0 kg/m2 për aplikim në dy shtresa

Paketimi

Kov25 kg.

Para përdorimit lexoni listën teknike dhe të sigurisë. 

Dokumentet

Characteristics 
CE 15824
m2
0 kg
Programi JUB Home painter ju lehtëson përzgjedhjen e ngjyrave dhe teksturave në tipet e dhëna si shembuj.
Kontaktet: JUB Kosova sh.p.k., Bregu i Diellit, rr.1, llam.10, nr.1, 10000 Prishtinë, T.: +381 38 551 776, E.: jubkosova@jub.eu